Sunday, 30 October 2011

Milka, iscepana fotka ili oboje


Nije očekivao poštara
Niti je imao predstavu šta bi moglo biti
U pošiljci
Pre nego što će je otvoriti
Pogledao je adresu
Pošiljaoca
Bila je to njegova adresa
Tačnije, ime je bilo njegovo
Tu adresu je napustio pre nekoliko godina
I promenio ih je još nekoliko u međuvremenu
Kuda li je lutao taj paket sve te godine
I zašto mu tek sada stiže
I zašto se ne seća kada ga je poslao?
Spustio je paket
Sipao je sebi čaj
Ili možda viski
Razmišljajući o tome
Da li je loše
biti stranac
u sopstvenom životu

1 comment: