Tuesday, 13 September 2011

odmetnik


blago plašljiv ali željan da sazna pun vere u informativni aspekt sunčev zrak
rešio da prošeta
po neznanom prostoru u krajnje kritičnom odsustvu svoje sabraće
znači crnilo kompasa nema vidljivost nadaleko željena misaona imenica
šetao je po obodu cevi presavijene na oba kraja nadole
cevi iz koje ide 2 metra platna u dva sloja
na čvrstoj podlozi
koja se ugiba i odbacuje onoga ko sedne na nju
e zanimljivo valja probati ali nekako sad ne odgovara prilici
i tako je zrak
(mlad očigledno i u potpunom nedostatku prethodnih iskustava sa šetnjama i iskustava sa određivanjem pravca želja i odjeka rizika i bez pravog znanja o raspolućenosti na naše i njihove)
rešio da ode i malo dalje u svom izvidništvu
(mlad što za sobom povlači i da je smeo znači bez celovite svesti o tome šta je smeo)
i tako je čistom opservacijom pojavne stvarnosti bliske mu u prostoru i vremenu
došao do zaključka da na tom platnu na čvrstoj podlozi
u sedećem stavu bivstvuje nešto
što se od poda račva na dva
pa se onda sastavlja u jedan
kome se sa obe strane nalaze slična takva dva kao i prema podu
a na samom kraju jedno manje okruglo
golo i glatko
sa čudnim prorezima i čudnim otvorima
i dva sitna okrugla pri vrhu
sve to sačinjeno od materije naizgled čvrste kao i ona cev
ali nije bilo toliko čvrsto izgleda
zaključio je na osnovu toga što je sedeći objekat
pognut nad nečim širokim šupljim punim nečeg providnog tečnog
jednim od ona dva što su mu prikačena na krajevima
povlači nešto malo po unutrašnjoj strani onog drugog prikačenog
koje se nalazi u onom tečnom
i pri tom povlačenju nešto ističe nešto crveno isto tečno
i tako ono providno tečno dobija crvenu boju
zrak nije bio siguran šta da misli o tom prizoru
bilo je to nešto novo i doista zanimljivo
žalio je što nije stariji veći pa da osvetli čitav prostor za još bolju opservaciju
i baš u trenutku kad mu je pažnja bila u naponu snage
sedeći objekat je podigao ono okruglo
i uperio ona sitna dva okrugla u sunčevog podmlatka
i u tom trenutku
zrak beše usisan
u crnilo
bezkompasno bezizlazno konačno kao potez toliko kriv ali potreban
male stvari a mnogo moći naročito u krivim rukama
organska materija je to ipak
da je zrak znao da neće biti sledećeg puta
možda bi i stigao da pomisli
sledeći put slušati mater
ostavi u zraku ono što treba da bude u zraku
ostavi u mraku ono što treba da bude u mraku

No comments:

Post a Comment